Posts by Rune Sørli

Etappebeskrivelser

Da ligger beskrivelsen av etappene for dag 3 og dag 4 inne på Etappebeskrivelser (stolavsloppet.no)

Ny hjemmeside

Da er siden under ombygging. Det vil komme ny informasjon fortløpende.