Etappebeskrivelser

Da ligger beskrivelsen av etappene for dag 3 og dag 4 inne på Etappebeskrivelser (stolavsloppet.no)