Klasser og regler

Motion Mix

Detta är den största klassen i St Olavsloppet. Här kan alla deltaga, oavsett ålder, kön och löpstyrka. Vem som helst kan bilda ett lag och vara med.

 • Klassen är öppen för både kvinnor och män.
 • Växling får ske enbart vid växlarna.
 • Klubblag skall uppfylla friidrottens representationskrav.

Damer motion

Detta är en klass enbart för damer o tjejer oavsett ålder och löpstyrka. Vem som helst kan bilda ett lag och vara med.

 • Växling får ske enbart vid växlarna.
 • Klubblag skall uppfylla friidrottens representationskrav.

Endagars

Endagars är en möjlighet för de lag som vill vara med i St Olavsloppet men känner att det är för mäktigt med fyra dagar, man kan välja att vara med en eller flera dagar

 • 1 dagars är en endagars stafett dag 1,2,3 eller 4 i St Olavsloppet.

Virtuella klassen

Här kan du välja att göra ett fyradagars eller ett endagars lopp med vänner, familj, mao med vilka du än väljer att deltaga med. Skillnaden är att du gör det hemma hos dig.

Regler

Gemensamma bestämmelser för fysiskt deltagande St Olavsloppet:

 • Tidtagning sker enbart vid växlarna.
 • Ett lag får bryta två sträckor och ändå fullfölja tävlingen. Om en löpare bryter får laget samma tid som det lag som i sin klass kommer sist på sträckan, plus ett tillägg av 30 sekunder per kilometer.
 • Lagen rekommenderas att på sträckor längre än tio kilometer ej använda löpare som är yngre än femton år.
 • Löpare får springa för mer än ett lag.
 • Klubblag skall uppfylla friidrottens representation krav.
 • Löpning skall ske på den sida av vägen som kilometerskyltarna står på!
 • Alla löpare som är med under St Olavsloppet deltar på eget ansvar samt ansvarar själv för att man på startdagen är tillräckligt frisk för att man ska kunna genomföra tävlingen.

Gemensamma bestämmelser för virtuella klassen deltagande:

 • Du deltar på distans hemma hos dig.
 • Laget har samma sträcklängder som det fysiska St Olavsloppet.
 • Laget rapporterar in sina tider efter tävlingsdagens slut på speciellt excelblad/sträcköversikt.

Tävlingsjury

 • Tävlingsjuryn är högst beslutande organ i St Olavsloppet. Till tävlingsjuryn kan man lämna in protester när det gäller överträdelser av regelverket, dock senast kl.19.00 samma dag och skriftligt. Vid speciella händelser som ej kan regleras av regelverket fattar tävlingsjuryn beslut om åtgärd innan nästa dag

Juryn består av tre representanter från tävlingsledningen:

 • Öystein Lunnan +4799479323
 • Peter Bring +46702203943
 • Erica Johansson