Etappeoversikt Dag 1 og 2

Dag 1: Östersund – Kall 107,9 km

Sträcka 1. Östersund (Badhusparken) – Valla 4,5 km

GPS koordinater: Badhusparken  63.179639, 14.624214,
Valla 63.168765, 14.565191

Löpare:
Starten är vid Badhusparken, alldeles bredvid Frösöbron. Löparna springer gång/cykelväg till Valla.

2 Valla – Frösö Camping                                                              1,8 km

 

GPS koordinater:

Valla 63. 168765, 14.565191

Frösö Camping 63.172784, 14.537691

Löpare:

Vi springer på Cykel/gång väg fram till en lägda bredvid Frösö camping.

           3 Frösö Camping – Frösö Park                                                     3,5 km

GPS koordinater:

Frösö Camping 63.172784, 14.537691

Frösö Park 63.192037, 14.486177

Löpare:

Löpare följer Stockevägens gång och cykelväg till Frösö Park.

 

           4 Frösö Park – Rödön                                                                    8,5 km  

GPS koordinater:

Frösö Park 63.192037, 14.486177

Rödön 63.248811, 14.415810

Löpare:

Löpning på vänster sida genom Frösö Park området följ sedan vägen, över Rödöbron fortsätt följ asfaltsväg för att efter Rödöns bygdegård svänga av vänster på grusväg mot Rödöns skola, där växlingen ligger.

Flackt och utför första kilometrarna för att sedan avslutas med en ökande motluta.

Toalett finns vid Skolan.

           5 Rödön – Tullus                                                                           8,9 km  

GPS koordinater:

Rödön 63.248811, 14.415810

Tullus 63.309213, 14.321936

Löpare:

Spring över Rödövägen följ sedan grusväg mot Tullus där växlingen är på höger sida av vägen.

Huvudsakligen en flacksträcka med en motluta efter ca 4km.

Toalett

           6 Tullus – Nälden                                                                           6,1 km

GPS koordinater:

63 18 324N, 14 19 169 Ö

350möh

Löpare:

Efter Tullus fortsätt  följ grusvägen tills ni kommer fram till E14 sväng vänster följ E14 ca 200m och ta sedan kotunneln under E14 och följ sedan anvisningar löparna följer gamla vägen, löpning på vänster sida fram till växeln i Nälden.

Dusch och toalett i Nälden i Ishallen.

           7 Nälden – Valne                                                                           8,1 km

Nälden – Valne (Henry Kälarnes sträcka, Octowood AB´s sträckpris delas ut på denna sträcka) 8,1 km

GPS koordinater:

Nälden 63 20 463N, 14 19 169Ö

312möh

Löpare:

Följ snitslad väg från växeln över järnvägen vid Hallströms spring rakt fram mot vägen, korsa sedan vägen(vid markering) och följ gång cykelväg till vaplan och följ sedan markeringarna efter grusvägen som mynnar ut i Valne.

Här kan det komma tåg eftersom vi skall korsa järnvägsspåret, skulle detta hända kommer man att få tiden korrigerad i efterhand.

Toalett vid växeln i Valne.

Valne 353 möh

Bilburna:

Följ väg 666 mot Wången/Valne över bron, växeln är belägen i Valne, parkering på lägdan(höger sida),

Följ anvisningarna!

           8 Valne – Glösa                                                                              6,7 km

GPS koordinater:

Valne 63 21 069N, 14 10 069Ö

353möh

 Löpare:

Från växeln i Valne ta vänster ute på väg 666 mot Alsen.

Växeln är belägen på vänster sida 300m innan grustaget i Glösa(Badudden) efter 5,9 km.

Lättsprungen sträcka med bra flyt.

Toalett vid växeln i Valne.

Toalett vid växeln på badudden.

Glösa(badudden) 298 möh

           9 Glösa – Slåtte                                                                             8,3 km

Glösa – Slåtte 8,3 km

GPS koordinater:

Glösa(badudden) 63 22 336N, 14 01 053Ö

298 möh

Löpare:

Fortsätt väg 666 på vänster sida fram till Slåtte

Bilburna sträcka 8-9:

Från Valne rakt fram mot Alsen bara att följa väg 666. växel i Glösa(Badudden) efter 6,7 km och växel Slåtte 8,3km efter växel Glösa.

Parkering följ skyltning.

 

Toalett finns vid växeln i Slåtte.

Slåtte 350 möh

           10 Slåtte – Bleckåsen                                                                     5,4 km

Slåtte – Bleckåsen 5,4 km

GPS koordinater:

Slåtte  63 23 216N,13 51 206Ö

350möh

Löpare:

Löpning på vänster sida fram till växeln vid fotbollsplan i Bleckåsen.

Svagt kuperad sträcka med en uppförsbacke direkt i starten, sista kilometern ner mot växeln är det utför.

Toalett finns vid växeln i Slåtte.

Toalett samt omklädning finns vid växeln i Bleckåsen.

Bleckåsen 315 möh

Bilburna sträcka 9-10:

Fortsätt mot Bleckåsen. Växel  i Slåtte efter 8,3 km, dåliga parkerings möjligheter (parkering efter vägen).

Är man sent ute och behöver en alternativ körväg kan man köra från Östersund/Krokom till Trångsviken och svänga in höger upp mot Rönningsberg/Trangia vidare mot Slåtte/Glösa, eller fortsätta till Mattmar och svänga höger upp mot Högåsen/Alsen, (från Trångsviken ca 1 mil, OK/Q8 i Mörsil ca 8 km till avfart Högåsen) och vidare till Slåtte/Wången.

Vi Uppmanar också alla bilförare som ej ska lämna eller släppa av löpare vid växlarna i Slåtte, Bleckåsen och Andersböle tar vägen över Högåsen istället för att minska ner på trafiken på Alsenvägen!

Detta är snabbaste vägen till Mörsil!!!!!!

           11 Bleckåsen – Andersböle                                                           4,6 km

Bleckåsen – Andersböle 4,6 km

GPS koordinater:

Bleckåsen 63 22 560N, 13 45 546Ö

315möh

Löpare:

Från växeln i Bleckåsen följ väg 666 mot Mörsil, växel vid Andersböle efter 4,6 km.

Löpning på vänster sida, första 1700m väldigt brant uppför och sedan planar det ut.

Toalett samt omklädning finns vid växeln i Bleckåsen.

Toalett finns vid växeln i Andersböle.

Andersböle 382 möh

           12 Andersböle – Mörsil                                                                 5,7 km

Andersböle – Mörsil 5,7 km

GPS koordinater:

Andersböle 63 20 504N, 13 43 214 Ö

382möh

Löpare:

Följ väg 666 mot Mörsil, 1 km innan växeln sväng av höger (följ snitsling) in på skogsstig och skogsväg genom kotunnel under E14.

Löpning sker på vänstersida.

En något kuperad sträcka

Toalett finns vid växeln i Andersböle.

Omklädning, dusch och toalett i Sporthallen vid växeln i Mörsil.

Mörsil 327 möh

Bilburna sträcka 11-12:

Följ väg 666 fram till OKQ8 i Mörsil, kör rakt över E14 ner mot samhället, sväng höger mot Kretsloppshuset och parkera vid Folkets Hus (efter 200m).

Gå upp Biogränd till växeln vid Mörsils Centralskola.

           13 Mörsil – Järpen(Röjsmon)                                                      11,7 km

Mörsil – Järpen 11,7 km

GPS koordinater:

Mörsil 63 18 309N, 13 40 164Ö

327möh

Löpare:

Spring Gufassvägen rakt fram sväng vänster och sedan höger genom sjukhemsområdet genom gångtunnel under E14 fram till grusväg, följ grusväg(parallellt med E14) fram till och förbi Mörsils kyrka.

Ut på E14, löpning på höger sida till Järpen.

Sväng sedan höger första infart Järpen, följ Norravägen ca 600m fram till skolan där man svänger höger och springer upp till Röjsmon där växeln är belägen.

Flacksträcka.

Omklädning, dusch och toalett i Sporthallen vid växeln i Mörsil.

Toalett och dusch samt omklädning finns vid växeln i Järpen.

Järpen 347 möh

Bilburna:

Från parkeringen vid Folkets hus sväng höger mot Kretsloppshuset och kör rakt fram till E14 vid Brinkeboda.

Sväng vänster och följ E14 fram till Järpen.

Parkering vid Röjsmon, följ Norravägen, sväng höger Notvallsvägen passera Skolvägen sväng höger skogsvägen och följ sedan Röjsmovägen upp till Röjsmon där parkering finns.

           14 Järpen(Röjsmon)  – Järpbyn(sågen)                                         6,9 km

GPS koordinater:

Järpen 63 20 489N, 13 28 230Ö

347möh

Löpare:

Från växeln genom skogen upp på skogsvägen till höger vid Skansvägen(vägen mot Kall) och följ sedan gångväg, övergång efter industri området därefter löpning vänstersida.

Toalett, dusch och omklädning finns vid växeln i Järpen.

           15 Järpbyn(sågen) – Anders Råbock raka                                   10,0 km

 Järpbyn(sågen) – Anders Råbock raka 10,0 km

GPS koordinater:

Järpbyn 63 23 207N, 13 23 512Ö

349möh

Löpare:

Följ Vägen mot Kall

Toalett finns vid växel Järpbyn.

           16 Anders Råbock raka – Kall(idrottsgården)                              7,0 km

GPS koordinater:

Anders Råbock raka 63 27 377N, 13 20 403Ö

436möh

Etappmålet idrottsgården i Kall 63 28 355N, 13 12 564Ö

449möh

Löpare:

Följ Kallvägen.

Toalett och dusch finns vid idrottsgården.

Parkeringsmöjligheter vid idrottsgården.

Dag 2 St Olavsloppet 2023 Kall – Anjan 65,8 km

 

Dag 2: torsdag 27 juni

Kall – Anjan  65,2 km

Sträcka 17

Kall – Berge  8,5 km

GPS koordinater:

Starten idrottsgården i Kall 63 28 355N, 13 12 564Ö

Berge 63 31 344N, 13 06 273Ö

476möh

Löpare:

Följ Kallvägen

Toalett

Sträcka 18

Berge – Vassnäs  4,5 km

GPS koordinater:

Berge 63 31 344N, 13 06 273Ö

476möh

Löpare:

Följ Kallvägen.

Toalett

Sträcka 19

Vassnäs – Konäs  5,5 km

GPS koordinater:

Vassnäs 63 34 029N, 13 01 276Ö

424möh

Löpare:

Följ Kallvägen

Toalett

 

Sträcka 20

Konäs – Sulviken 8,0 km

GPS koordinater:

Konäs 63 35 328N, 13 04 491Ö

414möh

Löpare:

Följ Kallvägen

Toalett 

 

Sträcka 21

Sulviken – Slätte  7,0 km

GPS koordinater:

Sulviken 63 36 187N, 13 10 442Ö

386möh

Löpare:

Följ Kallvägen

Toalett

 

Sträcka 22

Slätte – Beljom 4,3 km

GPS koordinater:

Slätte 63 38 132N, 13 06 088Ö

406möh

Följ Kallvägen.

Toalett

 

 

Sträcka 23

Beljom – Kallsedet 8,6 km

GPS koordinater:

Beljom 63 40 064N, 13 02 523Ö

383möh

Löpare:

Följ Kallvägen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Sträcka 24

Kallsedet – Sundet  6,1 km

GPS koordinater:

Kallsedet 63 42 039N, 12 56 487Ö

406möh

Löpare:

Följ Kallvägen mot Norge

Toalett

Sträcka 25

Sundet – Stryån 6,3 km

GPS koordinater:

Sundet 63 40 181N,12 51 150Ö

455möh

Stryån 63 42 118N,12 45 462Ö

446möh

Sträcka 26

Stryån-Anjan 7,0 km

Anjan 63 42 382Ö, 12 37 500Ö

429möh

Löpare:

Följ Kallvägen mot Norge.

Toalett

Bilburna sträcka 25-26: Bara möjligt att ha en bil fram till etappmålet i Anjan, pga begränsade parkeringsmöjligheter. Följ parkeringsanvisningar och parkera 1st bil i Sundet.

Startordning:

På var och en av de fyra dagsetapperna tillämpas delad startordning.

Vi kommer att ha fem startgrupper under årets lopp.

Ledningsgruppen i St Olavsloppet seedar lagen i lämplig grupp efter kommunikation med lagledarna.

De fem grupperna består av:

Startgrupp 1 motionslag.

Startgrupp 2: motionslag.

Startgrupp 3: Motionslag.

Startgrupp 4: Motionslag.

Startgrupp 5: Motionslag.

                      Dag 1:     Dag 2:                Dag 3:               Dag 4:

                  Östersund    Kall                   Sandvika           Levanger

Startgrupp 1: kl.07:00   kl.08:30             kl.09:00            kl.07:00

Startgrupp 2: kl.07:30   kl.09:00             kl.09:30             kl.07:30

Startgrupp 3: kl.08:15   kl 09:45                 kl.10:15             kl.08:15

Startgrupp 4: kl.09:00   kl.10:30             kl.11:00             kl.09:00

Startgrupp 5: kl.09:30   kl.11:00             kl.11:30             kl.09:30

Kom ihåg kommentarer:

Kom ihåg att vid växlarna när man släpper av och tar upp löpare, kan man ej stanna på vägen utan måste svänga åt sidan, ge plats åt bakomvarande bilar och sedan åka iväg så fort som möjligt. Finns parkeringsplats sväng in där!

Stanna så kort tid som möjligt vid växlarna efter Skalstugevägen eftersom parkeringsmöjligheterna är begränsade.

Försök att släppa av löpare i god tid.

Planera dagen, gör gärna ett körschema, vill ni ha hjälp kontakta oss via hemsidan www.st-olavsloppet.com.

Om alla hjälps åt!

Vi alla har ett ansvar för att tävlingen ska flyta så smidigt som möjligt därför måste vi visa nödvändig hänsyn till varandra, ta det lugnt och försiktigt med bilarna när vägarna är smala och löparna kommer tätt inpå, löpare måste också ta sitt ansvar och hålla sig på sin sida av vägen (där kilometerskyltarna står) och ej korsa vägen hur som helst, lagledare informera om detta om och om igen!

Alla löpare skall springa på den sida som km-skyltarna står på och där man ska korsa vägen finns speciella övergångar.

Korsar man vägen på andra ställen får man förbereda sig på att få ett tidstillägg för laget.