Sträckbeskrivningar Dag 1

27 juni: Östersund – Kall 99.6 km

2024 års St Olavslopp inleds med en prolog från Badhusparken i Östersund till Frösö Park. Gemensam start för samtliga lag kl 08:00.

Efter målgång för prologen finns möjlighet att åka buss till Nälden, bussar avgår från kl 09:00.

Övriga sträckor startar från Rödön (total sträcka Rödön-Kall 89.6 km)
Startgrupp 1: kl 08:00
Startgrupp 2: kl 08:30
Startgrupp 3: kl 09:15
Startgrupp 4: kl 10:00

Sträckor dag 1

SträcknummerSträckaLängd (km)
PrologBadhusparken – Frösö Park/Synsam10.0
1Rödön – Tullus                                                                          8.7
2Tullus – Nälden                                                                          6.1
3Nälden – Valne                                                                          8.1
4Valne – Glösa                                                                             6.7
5Glösa – Kyrkan                                                                           4.7
6Kyrkan – Slåtte                                                                         3.7
7Slåtte – Bleckåsen                                                                      5.4
8Bleckåsen – Andersböle                                                            4.6
9Andersböle – Mörsil                                                                  5.7
10Mörsil – Järpen (Röjsmon)                                                     11.7
11Järpen (Röjsmon)  – Järpbyn (Sågen)                                         66.9
12Järpbyn (Sågen) – Bonäshamn                                                  2.6
13Bonäshamn –  Bratteggen                                                       3.6
14Bratteggen  – Anders Råbock raka                                           4.1
15Anders Råbock raka – Sölvsved                                               2.9
16Sölvsved – Kall (Idrottsgården)                                                 4.1

         

Sträckkommentarer för löpare och bilburna dag 1

Prolog

Badhusparken – Frösö Park/Synsam 10.0 km
Prologen startar i Badhusparken kl. 08.00, gemensam start för alla lag.

GPS-koordinater:
Badhusparken 63°10’45.00″N, 14°37’49.00″O
Frösö Park 63°11’31.00″N, 14°29’04.00″O

Löpare:
Starten är vid Badhusparken, alldeles bredvid Frösöbron. Löparna springer gång/cykelväg förbi Valla Centrum, vidare längs gång/cykelväg till Frösö Camping och därefter längs Stockevägens gång/cykelväg till Frösö Park. Efter knappt två kilometer börjar en fem kilometer lång och seg uppförsbacke, sedan går det nerför mot målet vid Frösö Park.

Vid andra vätskekontrollen vid Frösö Camping (efter ca 6 km) är det möjligt att byta löpare, det är ingen växel med tidtagning men det går att byta löpare vid vätskekontrollen.

Efter målgång finns möjlighet att ta buss för löpare till Nälden. Bussar avgår från kl 09:00.

Bilister:
Kör Vallaleden och sedan vidare på Rödövägen (följer inte löpares väg). Från Frösö Camping (63°10’22.80″N, 14°32’24.60″O) följer bilar samma väg som löpare.


Sträcka 1

Rödön – Tullus 8.7 km

På Rödön startar lagen i grupper/puljer.
Startgrupp 1: kl 08:00
Startgrupp 2: kl 08:30
Startgrupp 3: kl 09:15
Startgrupp 4: kl 10:00

GPS-koordinater:
Rödön 63°14’57.00″N, 14°24’58.00″O
Tullus 63°18’34.00″N, 14°19’16.00″O

Samling, parkering och avprickning vid Rödö skola.

Löpare:
Start sker på östra sidan Rödövägen. Vi samlas i startgruppen och går över Rödövägen där gemensam start sker.

Följ grusväg mot Tullus där växlingen är på vänster sida av vägen. Huvudsakligen en flack sträcka med en motluta efter ca 4 km.

Toalett finns i Tullus.

Bilister: Följer löpares väg.


Sträcka 2

Tullus – Nälden 6.1 km

GPS-koordinater:
Tullus 63°18’34.00″N, 14°19’16.00″O
Nälden 63°20’44.00″N, 14°15’07.00″O

Löpare:
Efter Tullus följ grusvägen tills ni kommer fram till E14, sväng vänster och följ E14 ca 200m och ta sedan kotunneln under E14 och följ sedan anvisningar, löpning på vänster sida fram till växeln i Nälden.

Dusch och toalett i Nälden i Ishallen.

Bilister: Följer löpares väg förutom sista biten in mot Nälden.


Sträcka 3

Nälden – Valne 8.1 km (Henry Kälarnes sträcka, Octowood AB´s sträckpris delas ut på denna sträcka)

GPS-koordinater:
Nälden 63°20’44.00″N, 14°15’07.00″O
Valne 63°21’27.00″N, 14°08’27.00″O

Löpare:
Följ snitslad väg från växeln över järnvägen vid Hallströms spring rakt fram mot vägen, korsa sedan vägen (vid markering) och följ gång cykelväg till Vaplan och följ sedan markeringarna efter grusvägen som mynnar ut i Valne.

Vid passering av järnvägen i Nälden kan det komma tåg, skulle detta hända kommer man att få tiden korrigerad i efterhand. Toalett vid växeln i Valne.

Bilister: Kan inte följa löparna. Följ väg 666 mot Wången/Valne över bron, växeln är belägen i Valne, parkering på lägdan (höger sida). Följ anvisningarna.


Sträcka 4

Valne – Glösa 6.7 km

GPS-koordinater:
Valne 63°21’27.00″N, 14°08’27.00″O
Glösa 63°22’31.00″N, 14°01’05.00″O

Löpare:
Från växeln i Valne ta vänster ute på väg 666 mot Alsen. Växeln är belägen på vänster sida 300m innan grustaget i Glösa (Badudden). Lättsprungen sträcka med bra flyt. Toalett vid växeln på Badudden.

Bilister: Följer löpares väg.


Sträcka 5

Glösa –  Kyrkan  4.7 km

GPS-koordinater:
Glösa 63°22’31.00″N, 14°01’05.00″O
Kyrkan 63°23’04.00″N, 13°56’08.00″O

Löpare och bilister:
Fortsätt längs väg 666 västerut. Sträckan avslutas med en uppförsbacke mot kyrkan.


Sträcka 6

Kyrkan  – Slåtte 3.7 km

GPS-koordinater:
Kyrkan 63°23’04.00″N, 13°56’08.00″O
Slåtte 63°23’21.00″N, 13°52’07.00″O

Löpare och bilister: Fortsätt väg 666 västerut, löpare springer på vänster sida. Dåliga parkeringsmöjligheter vid växeln i Slåtte (parkering längs vägen).

Toalett finns vid växeln i Slåtte.


Sträcka 7

Slåtte – Bleckåsen 5.4 km

GPS-koordinater:
Slåtte 63°23’21.00″N, 13°52’07.00″O
Bleckåsen 63°22’56.00″N, 13°45’48.00″O

Löpare:
Löpning på vänster sida fram till växeln vid fotbollsplan i Bleckåsen. Svagt kuperad sträcka med en uppförsbacke direkt i starten, sista kilometern ner mot växeln är det utför.

Toalett samt omklädning finns vid växeln i Bleckåsen.

Bilister: Följer löpares väg.

Extra kommentar för bilar sträcka 6, 7 och 8
Är man sent ute och behöver en alternativ körväg kan man köra från Östersund/Krokom till Trångsviken och svänga in höger upp mot Rönningsberg/Trangia vidare mot Slåtte/Glösa, eller fortsätta till Mattmar och svänga höger upp mot Högåsen/Alsen, (från Trångsviken ca 1 mil, OK/Q8 i Mörsil ca 8 km till avfart Högåsen) och vidare till Slåtte/Wången.

Vi Uppmanar också alla bilförare som ej ska lämna eller släppa av löpare vid växlarna i Slåtte, Bleckåsen och Andersböle tar vägen över Högåsen istället för att minska ner på trafiken på Alsenvägen. Detta är snabbaste vägen till Mörsil!


Sträcka 8

Bleckåsen – Andersböle 4.6 km

GPS-koordinater:
Bleckåsen 63°22’56.00″N, 13°45’48.00″O
Andersböle 63°20’02.00″N, 13°42’18.00″O

Löpare:
Från växeln i Bleckåsen följ väg 666 mot Mörsil, växel vid Andersböle efter 4,6 km. Löpning på vänster sida, första 1700m väldigt brant uppför och sedan planar det ut. Toalett finns vid växeln i Andersböle.

Bilister: Följer löpares väg.


Sträcka 9

Andersböle – Mörsil 5.7 km

GPS-koordinater:
Andersböle 63°20’02.00″N, 13°42’18.00″O
Mörsil 63°18’21.00″N, 13°40’18.00″O

Löpare:
Följ väg 666 mot Mörsil, 1 km innan växeln sväng av höger (följ snitsling) in på skogsstig och skogsväg genom kotunnel under E14. Löpning sker på vänster sida. En något kuperad sträcka.

Omklädning, dusch och toalett i Sporthallen vid växeln i Mörsil.

Bilister: Följ väg 666 fram till OKQ8 i Mörsil, kör rakt över E14 ner mot samhället, sväng höger mot Kretsloppshuset och parkera vid Folkets Hus (efter 200m). Gå upp Biogränd till växeln vid Mörsils Centralskola.


Sträcka 10

Mörsil – Järpen 11.7 km

GPS-koordinater:
Mörsil 63°18’21.00″N, 13°40’18.00″O
Järpen 63°20’49.00″N, 13°28’26.00″O

Löpare: Spring Gufassvägen rakt fram sväng vänster och sedan höger genom sjukhemsområdet genom gångtunnel under E14 fram till grusväg, följ grusväg (parallellt med E14) fram till och förbi Mörsils kyrka. Ut på E14, löpning på höger sida till Järpen. Sväng sedan höger första infart Järpen, följ Norravägen ca 600m fram till skolan där man svänger höger och springer upp till Röjsmon där växeln är belägen. Flack sträcka.

Toalett och dusch samt omklädning finns vid växeln i Järpen.

Bilister: Från parkeringen vid Folkets hus sväng höger mot Kretsloppshuset och kör rakt fram till E14 vid Brinkeboda. Sväng vänster och följ E14 fram till Järpen. Parkering vid Röjsmon, följ Norravägen, sväng höger Notvallsvägen passera Skolvägen sväng höger skogsvägen och följ sedan Röjsmovägen upp till Röjsmon där parkering finns.


Sträcka 11

Järpen – Järpbyn (Sågen) 6.9 km

GPS-koordinater:
Järpen 63°20’49.00″N, 13°28’26.00″O
Järpbyn 63°23’20.00″N, 13°23’52.00″O

Löpare: Från växeln genom skogen upp på Skogsvägen, till höger vid Skansvägen (vägen mot Kall) och följ sedan gångväg, övergång efter industriområdet därefter löpning vänster sida. Toalett finns vid växel Järpbyn.

Bilister: Åk mot Järpens centrum från växeln och sväng höger ut på väg 336 mot Kall.


Sträcka 12

Järpbyn (Sågen) – Bonäshamn 2.6 km

GPS-koordinater:
Järpbyn 63°23’20.00″N, 13°23’52.00″O
Bonäshamn 63°24’28.00″N, 13°22’01.00″O

Löpare och bilister: Följ Vägen mot Kall. Toalett finns vid växel Bonäshamn.


Sträcka 13+14

Bonäshamn – Anders Råbock raka 7.7 km (möjlighet att växla i Bratteggen 3.6km från Bonäshamn)

GPS-koordinater:
Bonäshamn 63°24’28.00″N, 13°22’01.00″O
Bratteggen 63°26’15.00″N, 13°22’55.00″O
Anders Råbock raka 63°27’40.00″N, 13°20’37.00″O

Löpare och bilister: Följ Vägen mot Kall. Toalett finns vid växel.


Sträcka 15+16

Anders Råbock raka – Kall (idrottsgården) 7.0 km (möjlighet att växla i Sölvsved 2,9 km från Anders Råbock Raka)

GPS-koordinater:
Sölvsved 63°28’07.00″N, 13°17’18.00″O
Anders Råbock raka 63°27’40.00″N, 13°20’37.00″O
Kall (Idrottsgården) 63°28’36.00″N, 13°12’55.00″O

Löpare och bilister: Följ Kallvägen. Toalett och dusch finns vid idrottsgården. Parkeringsmöjligheter vid idrottsgården.