Priser och belöningar

Diplom

Deltagande lag i fysiska loppet får St Olavsloppet diplom efter målgång. I det virtuella loppet skickas lagdiplom ut till lagledare efter inrapportering av resultat. Det finns även möjlighet att skriva ut personliga diplom från hemsidan.

Sträcksegrar

Sträcksegrarpriser till lag kommer att delas ut. Vilka sträckor premien gäller kommer anges här senare, detta gäller enbart fysiska lag.

Henry Kälarnes pris – Octowood

Sträckan Nälden – Valne 7,2 km (Henry Kälarnes sträcka) är sponsrad av Octowood AB. Premien går till det lag som har snabbaste kvinna och man oavsett klass, och er på 1 000 SEK/NOK. Premien utbetalas till lager som får bestämma hur pengarna ska användas.

Utlottningspriser

Alla lag som deltar i loppet har möjlighet att vinna utlottningspriser. För det fysiska loppet delas priser ut vid målgång efter varje dag. För det virtuella loppet delas priser ut efter genomfört lopp.

Ungdomspriser

Speciella ungdomspriser delas ut till lag med flest ungdomar, samt unga lagledare under 25 år.

Hederspris

St Olavsloppets hederspris får den person, löpare eller det lag som i positiv bemärkelse utmärkt sig på något sätt för St Olavsloppet.

Lagledare

Speciella premier utdelas till lagledare för sitt betydelsefulla arbeta med att skapa lag

Jämtkraft Mini-Olav

Alla som deltar får St Olavsloppets Mini-Olav medalj.