Virituella St Olavsloppet

Virtuella St Olavsloppet

Du kan springa i ett lag eller individuellt. Deltagarna springer motsvarande sträcklängder som i det fysiska loppet. Sträckorna kan genomföras var som helst, det viktiga är att längden på respektive sträcka är lika lång som i det fysiska loppet. Varje deltagare tar tid på sina sträckor. Deltar du i ett lag meddelar du tiden/tiderna till din lagledare som i slutändan rapporterar in lagets deltagare och totaltid för laget.

Du kan alltså springa det virtuella St Olavsloppet var du än befinner dig. Självklart kan du välja att springa tillsammans med andra (oavsett om du ingår i ett lag eller inte) om du har möjlighet till det.

Anmälan

Du kan välja att springa i ett lag eller delta individuellt. Vi har inga klassindelningar utan alla deltar i mixedklass.

Vid anmälan ska följande anges:

Lagnamn/tidigare lagnummer eller namn på individuell deltagare samt telefonnummer till kontaktperson. Anmälan sker via e-post till larspeterbring@gmail.com.

I anmälningsavgiften ingår diplom till laget och chansen att vinna fina utlottningspriser.

Anmälningsavgift

Deltagande i virtuella St Olavsloppet kostar 1 500 kr. Betalning sker samtidigt som anmälan.

Svenska deltagare: SWISH 123 676 69 01 eller bankgiro 5837-5098

Norska deltagare: Bankkonto 4200.4168989

Övriga länder: Bank: Länsförsäkringar Bank, Box 367, 831 25 ÖSTERSUND

BIC/SWIFT-adress: ELLFSESS

IBAN-nummer: SE35 9020 0000 0902 4382 8049

Betalningsmottagare: St Olavsgruppens ideella förening, Ösavägen 30, 836 94 ÅS, Sverige

Resultatrapportering

Efter genomfört lopp rapporterar lagledaren in resultatet. Detta görs i en excelfil som skickas ut till lagledaren.

Filen är uppdelad i fyra flikar, en för varje dagsetapp i virtuella St Olavsloppet. Filen är skrivskyddad så du kan bara fylla i data (namn på löpare och tid på sträcka) i de grönmarkerade fälten. Observera att formatet för att ange tid är [hh:mm:ss]. Om en löpare har sprungit en sträcka på 46 minuter och 13 sekunder fyller du alltså i 00:46:13.