Etappebeskrivelser Dag 2 og 3

Beskrivelse etapper Norge 2024 Dag 2

17. Sandvika – St Olavs Bru. 5,4 km.

Høydeprofilen er motsatt vei.

Småkupert etappe. Toalett ved veksling St Olavs bru. Asfaltvei. Biler følger løperne. Ikke parker på brua ved veksling.

Sandvika63,65205512,25026 63397 12151
St.Olavsbrua63,6589412,1524 633932 1299

18. St Olavs bru- Sul 8.7 km

Profil motsatt vei

Mye nedover, flatt siste km. Asfalt. Biler følger løpere. Parker etter anvisning i Sul. Toalett ved veksling.

St.Olavsbrua63,6589412,1524 633932 1299
Sul63,6709212,00055 634015 1202

19. Sul -Vaterholmen 8,6 km

Profil motsatt vei

Hovedsakelig slakt nedover. Asfalt. Biler følger løpere, men trangt ved veksling. Parker etter anvisning i Vaterholmen. Toalett ved veksling.

Sul63,6709212,00055 634015 1202
Vaterholmen63,7102811,87483 634237 115229

20. Vaterholmen – Inndal 7,5 km

Profil motsatt vei

Flat, lett etappe. Asfalt. Biler følger løperne fram til 1 km før Inndal, følg anvisning derfra. Toalett ved veksling.

Vaterholmen63,7102811,87483 634237 115229
Inndal63,7392811,76003 634421 114536

21. inndal – Østnesbakkene. 3,9 km

Profil motsatt vei

Småkupert, lett etappe. Asfalt. Biler følger løpere, men trangt ved veksling og følg anvisning for parkering. Toalett ved veksling.

Inndal63,7392811,76003 634421 114536
Østnesbakkene63,7593211,72514 634534 114330

22. Østnesbakkene – Leirådal 6,1 km

Profil motsatt vei

Tung etappe. Først bratt ned i 2 km, så flatt, litt opp i 2 km, så bratt opp og bratt ned til veksling. Asfalt. Biler følger løperne fram til ca 3, 5 km, så følg merker fram til veksling. Toalett ved veksling.

Østnesbakkene63,7593211,72514 634534 114330
Leirådal63,7844211,6685 63474 11407

23. Leirådal – Stiklestad 6,0 km

Profil motsatt vei

Kupert, middels lett etappe. Asfalt men grus fra ca 1 km til 4 km. Biler følger ikke løperne. Parkering og toalett ved veksling.

Leirådal63,7844211,6685 63474 11407
Stiklestad63,7963211,56296 634747 113347

24 Stiklestad – Verdalsøra 5,1 km

Profil motsatt vei

Lett flat etappe, gangveg. Asfalt. Biler følger løperne , men følg med trafikk, og må kjøre rundt og inn til veksling. Parkering og toalett ved veksling.

Stiklestad63,7963211,56296 634747 113347
Verdalsøra63,7865211,4758 634711 112833

25 Verdalsøra – Mule 6,7 km.

Profil motsatt vei

Middels tung etappe. Flatt første 5 km, motbakke inn til veksling. Biler kan følge, men traseen følger gangveg ved E-6 fra ca 3 km, så vi tilrår ikke følg løperne på denne strekka. Det vil bli trafikkork på E6, så vær ute i god tid. Asfalt gangveg. Parkering og toalett ved veksling.

Verdalsøra63,7865211,4758 634711 112833
Mule63,757511,39235 634527 112332

26. Mule – Levanger 5,1 km

Profil motsatt vei

Lett etappe med flatt og slakt nedover. Asfalt gangveg. Biler kan følge løperne. Toalett ved innkomst. Parkering i byen.

Mule63,757511,39235 634527 112332
Levanger innkomst63,746311,30009634446 11180

GPS koordinater dag 2.

Sandvika63,65205512,25026 63397 12151
St.Olavsbrua63,6589412,1524 633932 1299
Sul63,6709212,00055 634015 1202
Vaterholmen63,7102811,87483 634237 115229
Inndal63,7392811,76003 634421 114536
Østnesbakkene63,7593211,72514 634534 114330
Leirådal63,7844211,6685 63474 11407
Stiklestad63,7963211,56296 634747 113347
Verdalsøra63,7865211,4758 634711 112833
Mule63,757511,39235 634527 112332
Levanger innkomst63,746211,30009634446 11180

Etappebeskrivelse dag 3 2024

27. Levanger – Skogn 7,5 km.

Profil motsatt vei

Flat i 3,5-4 km så bakker opp og ned til veksling. Asfalt gangveg. Biler følger løpere fra ca 4 km, men kjører langs løypa før. Toalett ved veksling.

Levanger, start dag463,7405711,28026 634426 111649
Skogn63,6989211,20468 634156 111217

28. Skogn- Ronglan 6,5 km

Profil motsatt vei

Grovkupert, middels tung etappe. Asfalt bilveg. Biler følger løperne. Toalett og parkering ved veksling.

Skogn63,6989211,20468 634156 111217
Ronglan63,6650511,11413 633954 11651

29 Ronglan – Åsen 7,9 km

Profil motsatt vei

Kupert, tung etappe. På grunn av veganlegg er denne lagt til trase på sør side av Nesvatnet. Merk at denne traseen er noe tyngre enn trase i 2022. Asfalt bygdeveg fram til vel 5 km, smal gangveg langs E6 inn til veksling. Biler følger fram til E-6, ikke stopp på E6. Parkering og toalett ved veksling.

Ronglan63,6650511,11413 633954 11651
Åsen63,6104511,0518 633637 1136

30. Åsen – Åsenfjord. 4,1 km.

Profil motsatt vei

Bra lett etappe med litt mot fram til 1 km, nedover og flatt etterpå. Gangveg i 1,5 km, så langs riksveg. Biler følger, men ikke stopp langs løypa på denne etappen. Trangt med parkering ved veksling, så følg anvisning. Toalett ved veksling.

Åsen63,6104511,0518 633637 1136
Åsenfjord63,6005510,97394 63362 105826

31. Åsenfjord – Fættenfjord. 7,8 km

Profil motsatt vei

Tung etappe, bratte bakker både opp og ned. Mye nedover siste 2 km. Grus fra 1 km, asfalt først. Biler følger ikke løperne, omkjøring via E6. Trangt med parkering ved veksling, så følg anvisning. Toalett ved veksling.

Åsenfjord63,6005510,97394 63362 105826
Fættenfjord63,5656910,94464 633356 1056 

32. Fættenfjord -Steinvikholmen 8,1 km

Profil motsatt vei

Flat etappe. Første halvdel langs E6 på asfalt, siste på grussti langs fjorden til veksling. Biler følger ikke løperne, og ikke stopp langs E6. Merka fra E6 til Aglo der det er parkering og skyttelbuss til veksling. Mulig å gå/løpe, strekning er ca 2 km. Toalett ved veksling.

Fættenfjord63,5656910,94464 633356 1056 
Steinvikhom, veksling63,5417110,81325 633230 104848
Steinvikhom, parkering63,5326510,82392 633157 104926

33. Steinvikholm – Framnes.  7,2 km.

Profil motsatt vei

Tung etappe med to markerte stigninger og bratt nedover mot veksling. Først 2 km stigning , så småkupert og så bratt mot i Arnstadåsen før bratt ned mot veksling. Biler kan følge på det småkuperte partiet midt på. Toalett og parkering ved veksling. Se forrige etappe om adkomst Steinvikholmen.

Steinvikhom, veksling63,5417110,81325 633230 104848
Steinvikhom, parkering63,5326510,82392 633157 104926
Framnes63,5081710,82169 633029 104918

34. Framnes  – Stjørdal  9,2 km

Profil motsatt vei

Middels tung etappe. Asfalt hovedsakelig. Kupert opp og ned de første 5 km, så lett inn til veksling å Øverlands Minde. Biler kan følge løperne. Toalett og parkering ved veksling. Merka avkjøring fra E14 til veksling.

Framnes63,5081710,82169 633029 104918
Stjørdal63,4745610,93023 632828 105549

35. Stjørdal – Gevingåsen 6,7 km.

Profil motsatt vei

Tung etappe med markert motbakke siste 2 km. Hovedsakelig asfalt. Biler kan følge fra Værnes, men løperne er på gangveg . Parkering og toalett ved veksling, men trangt om parkering.

Stjørdal63,4745610,93023 632828 105549
Gevingåsen63,441910,8757 632631 105232

36. Gevingåsen – Hommelvik 8,7 km

Profil motsatt vei

Lett trase, ned til Muruvik, så langs Malvikstien rundt til Hommelvik og på gangveg inn til veksling på Øya. Asfalt og grus. Biler følger ikke løperne. Toalett og parkering ved veksling.

Stjørdal63,4745610,93023 632828 105549
Gevingåsen63,441910,8757 632631 105232

37. Hommelvik – Malvik 10,7 km

Profil motsatt vei

Følger gangveg langs bilveg. Nokså lett, noe kupert trase. Asfalt. Biler kan følge løperne på bilvegen. Toalett og parkering ved veksling. Dette er eneste nåværende etappe som har vært tilnærma uendra fra starten.

Hommelvik63,4103610,80314 632437 104811
Malvik63,436810,6316 632612 103753

38. Malvik – Ranheim 6,9 km

Profil motsatt vei

Asfalt på gangveg, noe sti inn til veksling. Lett, fin etappe. Biler følger løperne fram til vel 5 km. Toalett og parkering ved veksling.

Malvik63,436810,6316 632612 103753
Ranheim63,4306610,5242 632550 103127

39. Ranheim – Lade 6,7 km

Profil motsatt vei

Middels tung etappe, langs Ladestien, opp til Lade kirke. Biler følger ikke løperne. Parkering og toalett ved veksling.

Ranheim63,4306610,5242 632550 103127
Lade63,447510,4397 632651 102623

40. Lade – Trondheim 5,1 km

Lett etappe. Over Lademoen til Innherredsveien, opp til Gamle bybro, følg deretter elvepromenaden og målgang på Trondheim Stadion. Biler følger ikke løperne.

Lade63,447510,4397 632651 102623